Quotes for Fun


QUOTATION – Image :As the quote says – Description


#Lyrics Anh muốn nắm chặt tay em cùng nhau băng qua chân trời đại dương Anh muốn được cạnh bên em ngắm trọn bình minh vừa mới phai sương Anh muốn cả hai chúng ta cùng tay trong tay bước vào thánh đườn


Sharing is love, sharing is everything